top of page
PARTICIPA
AXUDAS

PROGRAMA DE AXUDAS

 

Como vén sendo habitual nos encontros da AIEG, convocamos o programa de axudas para a asistencia ao congreso dirixido ás/aos participantes que foron admitidas/os como relatoras/es ou panelistas na XII edición do congreso galicianista. Aínda sendo unha convocatoria aberta, o obxectivo principal é apoiar e fomentar a investigación no campo dos estudos galegos daqueles colectivos cunha restrición económi-ca máis acusada, especialmente no caso do estudantado e a mocidade investigadora.

 

bottom of page