top of page
INICIO
PROGRAMA

O XII Congreso Internacional da AIEG organízase en torno a diferentes sesións de traballo e difusión: relatorios, paneis, mesas, presentacións de libros, confe-rencias e sesións plenarias, todas elas formuladas consonte os diversos enfoques ou ámbitos de estudo propostos. Doutra parte, tamén quixemos fomentar a parti-cipación e implicación da mocidade investigadora, para alén de organizarmos varias actividades culturais.

 

Programa de sesións abreviado (versión actualizada 07/09/2018)

Programa de man

Libro de resumos

 

Cronograma xeral das sesións do congreso:

 

CRONOGRAMA_gal.JPG
bottom of page